IP15b - Konec silnice pro motorová vozidla

IP15b - Konec silnice pro motorová vozidla

Dopravní značka „Konec silnice pro motorová vozidla“ (č. IP 15b) označuje konec silnice pro motorová vozidla a ukončuje platnost dopravní značky „Silnice pro motorová vozidla“ (č. IP 15a).

Informativní provozní dopravní značky