IP16 - Uspořádání jízdních pruhů

IP16 - Uspořádání jízdních pruhů

Dopravní značka „Uspořádání jízdních pruhů“ (č. IP 16) vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru.

Dopravní značka ukončuje platnost značky „Vyhrazený jízdní pruh“ (č. IP 20a), „Omezení v jízdním pruhu“ (č. IP 21) a „Návěst změny směru jízdy s omezením“ (č. IS 10d).

Informativní provozní dopravní značky