IP18a - Zvýšení počtu jízdních pruhů

IP18a - Zvýšení počtu jízdních pruhů

Dopravní značka „Zvýšení počtu jízdních pruhů“ (č. IP 18a) vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.

Dopravní značka ukončuje platnost značky „Vyhrazený jízdní pruh“ (č. IP 20a), „Omezení v jízdním pruhu“ (č. IP 21) a „Návěst změny směru jízdy s omezením“ (č. IS 10d).

Informativní provozní dopravní značky