IP18b - Snížení počtu jízdních pruhů

IP18b - Snížení počtu jízdních pruhů

Dopravní značka „Snížení počtu jízdních pruhů“ (č. IP 18b) vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka též vyznačuje, který z jízdních pruhů je průběžný.

Dopravní značka ukončuje platnost značky „Vyhrazený jízdní pruh“ (č. IP 20a), „Omezení v jízdním pruhu“ (č. IP 21) a „Návěst změny směru jízdy s omezením“ (č. IS 10d).

Informativní provozní dopravní značky