IP18c - Jízdní pruh pro pomalá vozidla

IP18c - Jízdní pruh pro pomalá vozidla

Dopravní značka „Jízdní pruh pro pomalá vozidla“ (č. IP 18c) vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka vyznačuje zároveň přídatný jízdní pruh na dálnici a silnici pro motorová vozidla určený zejména pro motorová vozidla, která v takto označeném úseku nedosáhnou vyšší rychlosti než 60 km/h.

Dopravní značka ukončuje platnost značky „Vyhrazený jízdní pruh“ (č. IP 20a), „Omezení v jízdním pruhu“ (č. IP 21) a „Návěst změny směru jízdy s omezením“ (č. IS 10d).

Informativní provozní dopravní značky