IP19 - Řadící pruhy

IP19 - Řadící pruhy

Dopravní značka „Řadicí pruhy“ (č. IP 19) vyznačuje způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy. Na značce lze v odůvodněných případech užít i symbol příslušné informativní značky za předpokladu, že příslušný řadicí pruh je určen k příjezdu pouze k tomuto cíli.

Značka ukončuje platnost značky „Vyhrazený jízdní pruh“ (č. IP 20a) a „Omezení v jízdním pruhu“ (č. IP 21).

Užitím symbolu, jehož vzor je uveden v dodatkové tabulce „Povolený směr jízdy cyklistů“ (č. E 12c), lze stanovit odlišný způsob řazení cyklistů v jízdních pruzích.

Informativní provozní dopravní značky