IP20a - Vyhrazený jízdní pruh

IP20a - Vyhrazený jízdní pruh

Dopravní značka „Vyhrazený jízdní pruh“ (č. IP 20a) vyznačuje jízdní pruh vyhrazený pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy a jeho situování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům. Tento jízdní pruh je současně na pozemní komunikaci vyznačen vodorovnými značkami, zejména č. V 1a nebo č. V 2a a nápisem „BUS“.

Ve spodní části značky lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen.

V případě vyhrazeného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol vozidla nebo vhodný nápis (např. „TAXI“).

V prostoru křižovatky se vyhrazený jízdní pruh vyznačuje jen vodorovnými značkami.

Na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru.

Informativní provozní dopravní značky