IP21a - Omezení v jízdním pruhu

IP21a - Omezení v jízdním pruhu

Dopravní značka „Omezení v jízdním pruhu“ (č. IP 21) vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů a vyjadřuje pro příslušný jízdní pruh omezení, případně nebezpečí vyplývající z užitého symbolu příslušné svislé dopravní značky. Totéž platí, jsou-li tyto symboly užity na značkách „Uspořádání jízdních pruhů“ (č. IP 17) až „Řadicí pruhy“ (č. IP 19).

Je-li na značce užito symbolu zákazové nebo příkazové značky, končí platnost omezení na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, pokud není dříve ukončeno jinak.

Informativní provozní dopravní značky