IP23b - Ob. tram. (jízda podél tr. vlevo)

IP23b - Ob. tram. (jízda podél tr. vlevo)

Dopravní značka „Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)“ (č. IP 23b) vyznačuje úsek pozemní komunikace, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.

Informativní provozní dopravní značky