IP24 - Únikový pruh

IP24 - Únikový pruh

Dopravní značka „Únikový pruh“ (č. IP 24) informuje o únikovém pruhu, kde lze v případě nouze, například při sníženém účinku brzd, zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například protisvahem či hrubým štěrkovým povrchem.

Informativní provozní dopravní značky