IP25b - Konec zóny s dopravním omezením

IP25b - Konec zóny s dopravním omezením

Dopravní značka „Konec zóny s dopravním omezením“ (č. IP 25b) označuje konec oblasti (část obce apod.), kde platí nebezpečí, zákaz nebo omezení vyplývající z užitých symbolů značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak. Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem.

Informativní provozní dopravní značky