IP27a - Pěší zóna

IP27a - Pěší zóna

Dopravní značka „Pěší zóna (č. IP 27a) označuje začátek pěší zóny (tj. oblasti, například část obce, určené především pro chodce).

Ve spodní části značky se vyznačuje vhodným nápisem nebo symbolem, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.

Platnost dopravní značky „Pěší zóna“ (č. IP 27a) je ukončena až svislou dopravní značkou „Konec pěší zóny“ (č. IP 27b).

Informativní provozní dopravní značky