IP27b - Konec pěší zóny

IP27b - Konec pěší zóny

Dopravní značka „Konec pěší zóny“ (č. IP 27b) označuje konec pěší zóny (tj. oblasti, například části obce, určené především pro chodce).

Ve spodní části značek se vyznačuje vhodným nápisem nebo symbolem, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.

Dopravní značka „Konec pěší zóny“ (č. IP 27b) může být umístěna vlevo při výjezdu z pěší zóny z opačné strany značky „Pěší zóna“ (č. IP 27a).

Informativní provozní dopravní značky