IP28 - Nejvyšší dovolené rychlosti

IP28 - Nejvyšší dovolené rychlosti

Dopravní značka „Nejvyšší dovolené rychlosti“ (č. IP 28) informuje o vybraných nejvyšších dovolených rychlostech jízdy v obci, mimo obec, na dálnici a silnici pro motorová vozidla. Dopravní značka se užívá se zejména u hraničních přechodů.

Informativní provozní dopravní značky