IP28a - Zpoplatnění provozu

IP28a - Zpoplatnění provozu

Dopravní značka „Zpoplatnění provozu“ (č. IP 28a) informuje o povinnosti uhradit za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem mýtné nebo časový poplatek za užívání zpoplatněné pozemní komunikace. Text na značce se uvádí zpravidla v jazyce sousedního státu a anglicky.

Dopravní značka se u státních hranic při vstupu na území České republiky (u hraničních přechodů).

Informativní provozní dopravní značky