IP29 - Střídavé řazení

IP29 - Střídavé řazení

Dopravní značka „Střídavé řazení“ (č. IP 29) označuje (zdůrazňuje) místo, kde při souběžné jízdě platí střídavé řazení do jízdního proudu průběžného pruhu; její symbol může být obrácen.

Povinnost střídavého řazení (tzv. pravidlo zipu) však platí i tam, kde tato značka umístěna není!

Informativní provozní dopravní značky