IP30 - Státní hranice

IP30 - Státní hranice

Dopravní značka „Státní hranice“ (č. IP 30) označuje státní hranici při vstupu do České republiky.

Při výstupu z České republiky se uvede značka upozorňující na vstup do dalšího členského státu Evropské unie s názvem tohoto státu („Bundesrepublik Deutschland“, „Polska“, „Republik Österreich“ nebo „Slovenská republika“).

Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka „Vzdálenost“ (č. E 3a) s údajem o vzdálenosti státní hranice státu uvedeného na značce.

Informativní provozní dopravní značky