IP31a - Měření rychlosti

IP31a - Měření rychlosti

Dopravní značka „Měření rychlosti“ (č. IP 31a) označuje začátek úseku měření rychlosti jízdy obecní policií.

Informativní provozní dopravní značky