IP31b - Konec měření

IP31b - Konec měření

Dopravní značka „Konec měření rychlosti“ (č. IP 31b) označuje konec úseku měření rychlosti jízdy obecní policií.

Informativní provozní dopravní značky