IS06a - Návěst před křižovatkou

IS06a - Návěst před křižovatkou

Návěst před křižovatkou.

Informativní směrové dopravní značky