IS06d - Návěst před křižovatkou

IS06d - Návěst před křižovatkou

Návěst před křižovatkou.

Informativní směrové dopravní značky