IS06e - Návěst před křižovatkou

IS06e - Návěst před křižovatkou

Návěst před křižovatkou.

Informativní směrové dopravní značky