IS06f - Návěst před křižovatkou

IS06f - Návěst před křižovatkou

Návěst před křižovatkou.

Informativní směrové dopravní značky