IS06g - Návěst před křižovatkou

IS06g - Návěst před křižovatkou

Návěst před křižovatkou.

Informativní směrové dopravní značky