IS09b - Návěst před křižovatkou

IS09b - Návěst před křižovatkou

Návěst před křižovatkou.

Informativní směrové dopravní značky