IS09e - Návěst před křižovatkou

IS09e - Návěst před křižovatkou

Návěst před křižovatkou.

Informativní směrové dopravní značky