IS11a - Návěst před objížďkou

IS11a - Návěst před objížďkou

Návěst před objížďkou.

Informativní směrové dopravní značky