IS12c - Obec v jazyce národnostní menšiny

IS12c - Obec v jazyce národnostní menšiny

Obec v jazyce národnostní menšiny.

Informativní směrové dopravní značky