IS14 - Hranice územního celku

IS14 - Hranice územního celku

Hranice územního celku.

Informativní směrové dopravní značky