IS15b - Jiný název

IS15b - Jiný název

Jiný název.

Informativní směrové dopravní značky