IS18a - Kilometrovník

IS18a - Kilometrovník

Kilometrovník.

Informativní směrové dopravní značky