IS18b - Kilometrovník

IS18b - Kilometrovník

Kilometrovník.

Informativní směrové dopravní značky