IS22a - Označení názvu ulice

IS22a - Označení názvu ulice

Označení názvu ulice.

Informativní směrové dopravní značky