IS22b - Označení názvu ulice

IS22b - Označení názvu ulice

Označení názvu ulice.

Informativní směrové dopravní značky