IS22d - Označení názvu ulice

IS22d - Označení názvu ulice

Označení názvu ulice.

Informativní směrové dopravní značky