IS22e - Označení názvu ulice

IS22e - Označení názvu ulice

Označení názvu ulice.

Informativní směrové dopravní značky