IS22f - Označení názvu ulice

IS22f - Označení názvu ulice

Označení názvu ulice.

Informativní směrové dopravní značky