IS23 - Kulturní nebo turistický cíl - návěst

IS23 - Kulturní nebo turistický cíl - návěst

Kulturní nebo turistický cíl - návěst.

Informativní směrové dopravní značky