P01 - Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

P01 - Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

Dopravní značka „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“ (č. P 1) upozorňuje na křižovatku s vedlejší pozemní komunikací mimo obec a označuje hlavní pozemní komunikaci.

Značka platí pro nejbližší křižovatku.

Dopravní značky upravující přednost