P02 - Hlavní pozemní komunikace

P02 - Hlavní pozemní komunikace

Dopravní značka „Hlavní pozemní komunikace“ (č. P 2) označuje hlavní pozemní komunikaci, a to zejména v obci. Značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky.

Značka platí pro nejbližší křižovatku.

Dopravní značky upravující přednost