P03 - Konec hlavní pozemní komunikace

P03 - Konec hlavní pozemní komunikace

Dopravní značka „Konec hlavní pozemní komunikace“ (č. P 3) informuje o tom, že na nejbližší křižovatce tato pozemní komunikace již není hlavní.

Značka platí pro nejbližší křižovatku.

Dopravní značky upravující přednost