P04 - Dej přednost v jízdě

P04 - Dej přednost v jízdě

Dopravní značka „Dej přednost v jízdě!“ (č. P 4) označuje vedlejší pozemní komunikaci; této značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě.

Značka platí pro nejbližší křižovatku.

Dopravní značky upravující přednost