P06 - Stůj, dej přednost v jízdě

P06 - Stůj, dej přednost v jízdě

Dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“ (č. P 6) označuje vedlejší pozemní komunikaci. Značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě a kde je řidič povinen zastavit vozidlo.

Značka platí pro nejbližší křižovatku.

Značky se užívá též před železničním přejezdem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla.

Dopravní značky upravující přednost