P08 - Přednost před protijedoucími vozidly

P08 - Přednost před protijedoucími vozidly

Dopravní značka „Přednost před protijedoucími vozidly“ (č. P 8) stanoví přednost před protijedoucím vozidlem v případě, kdy se protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout.

Dopravní značky upravující přednost