Informativní směrové dopravní značky

IS01a - Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem) , IS01b - Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli) , IS01c - Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem) , IS01d - Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli) , IS02a - Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem) , IS02b - Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli) , IS02c - Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem) , IS02d - Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli) , IS03a - Směrová tabule (s jedním cílem) , IS03b - Směrová tabule (s dvěma cíli) , IS03c - Směrová tabule (s jedním cílem) , IS03d - Směrová tabule (s dvěma cíli) , IS04a - Směrová tabule (s jedním místním cílem) , IS04b - Směrová tabule (s dvěma místními cíli) , IS04c - Směrová tabule (s jedním místním cílem) , IS04d - Směrová tabule (s dvěma místními cíli) , IS05 - Směrová tabule k jinému cíli , IS06a - Návěst před křižovatkou , IS06b - Návěst před křižovatkou , IS06c - Návěst před křižovatkou , IS06d - Návěst před křižovatkou , IS06e - Návěst před křižovatkou , IS06f - Návěst před křižovatkou , IS06g - Návěst před křižovatkou , IS07a - Výjezd , IS07b - Výjezd , IS08a - Dálková návěst , IS08b - Dálková návěst , IS09a - Návěst před křižovatkou , IS09b - Návěst před křižovatkou , IS09c - Návěst před křižovatkou , IS09d - Návěst před křižovatkou , IS09e - Návěst před křižovatkou , IS10a - Návěst změny směru jízdy , IS10b - Návěst změny směru jízdy , IS10c - Návěst změny směru jízdy , IS10d - Návěst změny směru jízdy s omezením , IS10e - Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo , IS11a - Návěst před objížďkou , IS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky , IS11c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky , IS11d - Směrová tabule pro vyznačení objížďky , IS12a - Obec , IS12b - Konec obce , IS12c - Obec v jazyce národnostní menšiny , IS12d - Konec obce v jazyce národnostní menšiny , IS13 - Blízká návěst , IS14 - Hranice územního celku , IS15a - Jiný název , IS15b - Jiný název , IS16a - Dálnice , IS16b - Silnice I. třídy , IS16c - Silnice I. třídy , IS16d - Silnice II. třídy , IS17 - Silnice pro mezinárodní provoz , IS18a - Kilometrovník , IS18b - Kilometrovník , IS19a - Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem) , IS19b - Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli) , IS19c - Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem) , IS19d - Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli) , IS20 - Návěst před křižovatkou pro cyklisty , IS21a - Směrová tabulka pro cyklisty , IS21b - Směrová tabulka pro cyklisty , IS21c - Směrová tabulka pro cyklisty , IS21d - Konec cyklistické trasy , IS22a - Označení názvu ulice , IS22b - Označení názvu ulice , IS22c - Označení názvu ulice , IS22d - Označení názvu ulice , IS22e - Označení názvu ulice , IS22f - Označení názvu ulice , IS23 - Kulturní nebo turistický cíl - návěst , IS24a - Kulturní nebo turistický cíl , IS24b - Kulturní nebo turistický cíl , IS24c - Komunální cíl ,
Kontakt

ZIDOZ s.r.o.

Fakturace / Sídlo

Terasy III, čp.1255

273 51 Unhošť

+420 773 874 221

info ( @ ) zidoz . cz

Kancelář

Terasy III, čp.1255

273 51 Unhošť

 Find us on the map