Informativní provozní dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci nebo mu ukládají povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.

IP18b - Snížení počtu jízdních pruhů
IP18c - Jízdní pruh pro pomalá vozidla
IP19 - Řadící pruhy
IP20a - Vyhrazený jízdní pruh
IP20b - Konec vyhr. jízdního pruhu
IP21a - Omezení v jízdním pruhu
IP22 - Změna místní úpravy
IP23a - Objíždění tramvaje
IP23b - Ob. tram. (jízda podél tr. vlevo)

Stránky

IP01a - Okruh , IP01b - Změna směru okruhu , IP02 - Zpomalovací práh , IP03 - Podchod nebo nadchod , IP04a - Jednosměrný provoz , IP04b - Jednosměrný provoz , IP05 - Doporučená rychlost , IP06 - Přechod pro chodce , IP07 - Přejezd pro cyklisty , IP08a - Tunel , IP08b - Konec tunelu , IP09 - Nouzové stání , IP10a - Slepá pozemní komunikace , IP10b - Návěst před slepou pozemní komunikací , IP11a - Parkoviště , IP11b - Parkoviště (kolmé nebo šikmé) , IP11c - Parkoviště (podélné) , IP11d - Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé) , IP11e - Parkoviště (stání na chodníku podélné) , IP11f - Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé) , IP11g - Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) , IP12 - Vyhrazené parkoviště , IP13a - Kryté parkoviště , IP13b - Parkoviště s parkovacím kotoučem , IP13c - Parkoviště s parkovacím automatem , IP13d - Parkoviště P + R , IP13e - Parkoviště K + R , IP14a - Dálnice , IP14b - Konec dálnice , IP15a - Silnice pro motorová vozidla , IP15b - Konec silnice pro motorová vozidla , IP15c - Mýtné , IP15d - Konec mýtného , IP16 - Uspořádání jízdních pruhů , IP17 - Uspořádání jízdních pruhů , IP18a - Zvýšení počtu jízdních pruhů , IP18b - Snížení počtu jízdních pruhů , IP18c - Jízdní pruh pro pomalá vozidla , IP19 - Řadící pruhy , IP20a - Vyhrazený jízdní pruh , IP20b - Konec vyhr. jízdního pruhu , IP21a - Omezení v jízdním pruhu , IP22 - Změna místní úpravy , IP23a - Objíždění tramvaje , IP23b - Ob. tram. (jízda podél tr. vlevo) , IP24 - Únikový pruh , IP25a - Zóna s dopr. omezením , IP25b - Konec zóny s dopravním omezením , IP26a - Obytná zóna , IP26b - Konec obytné zóny , IP27a - Pěší zóna , IP27b - Konec pěší zóny , IP28 - Nejvyšší dovolené rychlosti , IP28a - Zpoplatnění provozu , IP29 - Střídavé řazení , IP30 - Státní hranice , IP31a - Měření rychlosti , IP31b - Konec měření ,
Kontakt

ZIDOZ s.r.o.

Fakturace / Sídlo

Terasy III, čp.1255

273 51 Unhošť

+420 773 874 221

info ( @ ) zidoz . cz

Kancelář

Terasy III, čp.1255

273 51 Unhošť

 Find us on the map